​Valg af Marineteks Bølgebrydere

Flydende bølgebrydere er økonomiske at bruge på rolige steder, hvor afstanden er mindre en 6 km (d.v.s. bølgeperioden er mindre end 4 sekunder).

Bølgebryderne reducerer bølgehøjden og styrken ved at aflede noget af energien og deler det ud ved friktion og turbulens. Betydelige mængder energi afledes ved bølgebryderens bevægelse i forhold til dens størrelse og fleksibiliteten i forankringen.

De vigtigste tekniske parametre dvs. bredde, højde, vægt og bevægelsens rytme er valgt for den maksimale dæmpning. Forbindelsen i mellem de enkelte enheder er halv-fleksible med en tilstrækkelig fasthed til at bølgebryderen kan arbejde som en sammenhængende konstruktion, hvilket er betydningsfuldt for evnen til at aflede bølgerne.

Marinetek har udarbejdet diagrammer over bølge dæmpning for hver type af bølgebrydere. For at opnå det bedste dæmpnings resultat skal installation og den løbende vedligeholdelse af bølgebryderen foretages korrekt.

Baseret på erfaring er det acceptabelt, at en betydelig bølge højde i et havnebassin er mindre end 35 cm. Imidlertid kan bølgerne i stormvejr være større. Valget af en bølgebryder omfatter derfor en detaljeret gennemgang af området og dets mest almindelige betingelser.

Typiske designkriterier:

Bølge belastninger:
H5% = Bølge højde 1,5 x Hs
Ws = Statisk bølge belastning
Wi = Bølge tryk

Andre belastninger:
q = Bevægelig belastning på ponton dækket 4,0 kN/m2
Pj = Statisk belastning med is

B = Fortøjningsbelastning 20 kN c/c 3 m​

Dæmpnings diagram for bølgebryder 3300:

F = Teoretisk effektive længde hvor bølgerne starter fra

W = Konstant vindstyrke over en periode på en time

L = Bølge længde

Hs = Mulige bølge højder (Hmax= 1,8 x Hs)

Ac = Bølge dæmpnings kapacitet

Det ovenfor nævnte eksempel: F= 3,5 km, W= 15 m/s, Hs= 0,65 m and L= 11 m. Bølgebryderen dæmper 60 % d.v.s. marinaens bassin er Hs is 0,26 m (i indsøs ferskvand 70 % d.v.s 0,20 m).

Diagrammet viser dæmpnings kapaciteten ved beskyttede områder. I et indsøs ferskvands miljø kan kapaciteten forøges med 10%​

Dette dokument ejes af Marinetek Finland OY og må ikke genoptrykkes uden forudgående skriftlig aftale.​​​

​Bølgeside:

F = 2,0 km (Fmax = ca. 6,7 km)

W = 18 m/s

Hs = 0,6 m (Hmax= 1,1 m)

​Marina bassin side:

Ht = malt bølgehøjde 0,15-0,2 m

Ac = 66-75 % (diagram 62 %)Ifølge den foretaget test er bølgedæmpningseffekten højere end diagrammet viser.​

CC Design A/S • Kohaven 15 • DK-5300 Kerteminde • Tlf.: +45 65 32 33 96 • E-mail: mk@ccdesign.dk • CVR: 10092825​ • Vi er medlem af ​Byg Garanti